DAY TRADE GOLD

DAY TRADE GOLD

duc pham
السيرة الذاتية
chiến lược giao dịch với day trade gold Quan trị vốn nghiêm ngặt thua lỗ 1 đến 3% liên hệ telegram https://t.me/copytradedupham
GOLD SIGNALS

GOLD SIGNALS

5/10
المخاطرة
2488%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
Roba Copier

Roba Copier

2/10
المخاطرة
0%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
The APE Forex

The APE Forex

7/10
المخاطرة
106%
الربحية
0%
اللجان
1:200
الروافع
GOLD KID BABY

GOLD KID BABY

6/10
المخاطرة
35%
الربحية
20%
اللجان
1:200
الروافع
MR WHITE

MR WHITE

5/10
المخاطرة
136%
الربحية
10%
اللجان
1:200
الروافع
FOREX LOGICAL

FOREX LOGICAL

7/10
المخاطرة
95%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع